Boris Mir

​​Professor d’educació secundària expert en aprenentatge i en transformació educativa. Promotor de l’Institut-Escola Les Vinyes de Castellbisbal. Ha impulsat projectes d’innovació educativa al voltant de l’avaluació formativa, les estratègies d’aprenentatge i la creativitat a l’aula. Actualment forma part de l’equip del Programa Escola Nova 21.

Link a la enquesta: Per l'educació responc