Com em preparo per tractar un tema controvertit a l’aula?

Abordar temes controvertits a l’aula és una oportunitat valenta i necessària d’acompanyar l’alumnat en el seu desenvolupament i per ajudar-lo/a a aprendre a pensar. Abans de plantejar-se tractar aquests temes a l’aula, però, és bo tenir en compte alguns plantejaments inicials:

 • El conflicte i la controvèrsia són elements clau per a l’aprenentatge. Diversos enfocaments i metodologies (com la reivindicació del pensament complex, o l’aprenentatge basat en problemes (APB)) reivindiquen la importància del conflicte socio-cognitiu per a l’aprenentatge.
 • Aprendre a conviure amb la controvèrsia requereix d’un procés gradual. Encetar diàlegs sobre temes controvertits on sovint es veuen implicades emocions fortes, comporta una dificultat afegida a l’hora d’escoltar-se, de rebre els arguments de l’altre, d’argumentar i matisar la pròpia opinió… són competències que s’han d’aprendre gradualment, individual i col·lectivament.
 • Prioritat a l’encontre amb l’altre i el creixement personal. L’abordatge de temes controvertits i la promoció del pensament crític es pot fer posant el pes en els objectius d’aprenentatge cognitius (argumentació, oratòria) o els objectius d’aprenentatge socio-emocionals (apreciar la diversitat, desenvolupar l’empatia). Tot i que pugui semblar contradictori, abordar temes controvertits pot ser un mitjà per apropar-se a l’altre, sempre que s’utilitzi la metodologia adequada.
 • El professorat ni pot ser neutral ni ha d’adoctrinar. Entre aquests dos extrems el professorat pot adoptar diferents rols per acompanyar l’alumnat a desenvolupar el seu propi criteri. Per fer bé aquesta tasca, però, ha de fer un exercici personal de reconeixement dels seus propis valors i biaixos.
 • Molts riscos es poden neutralitzar escollint les metodologies adequades. Abordar temes controvertits implica, necessàriament, assumir riscos. Per prevenir que els riscos es converteixin en un perill, cal identificar-los i prendre les mesures adequades. El fet positiu és que moltes vegades els riscos es poden neutralitzar escollint la metodologia adient: distanciament respecte de la pròpia opinió mitjançant rols, recerca prèvia d’informació per defugir d’estereotips, convidar testimonis per facilitar l’empatia, etc.
 • Diversitat metodològica. Existeix una quantitat considerable de metodologies per a promoure el pensament filosòfic, el diàleg, l’expressió, l’escolta… totes elles amb fortaleses complementàries. Els debats són la forma més coneguda, però existeixen moltes formes de pautar-los (debats oberts, torns de paraules, converses en moviment per l’espai com el baròmetre de valors o el passadís de la consciència, etc.) i molts materials de suport per iniciar la reflexió (notícies de diaris, obres de teatre, contes, cançons de reggaeton o de rap, etc.)
 • És recomanable abordar els temes controvertits des d’una proposta de centre. Promoure una estratègia de centre, més que no pas d’aula, permet una pràctica més continuada amb l’alumnat per desenvolupar millor les competències de diàleg, una major coherència entre el professorat i una major protecció del professorat enfront de possibles pressions externes.
 • L’avaluació també fa pensar. L’avaluació educativa i en especial l’autoavaluació, són una eina més en l’aprenentatge de competències de pensament crític.

Tenint en compte aquestes reflexions inicials, aquí teniu algunes propostes per preparar bé el terreny d’una activitat sobre temes controvertits.

 • Preparar el grup:
  • Generar un clima d’estima i confiança entre l’alumnat.
  • Consensuar normes del diàleg.
 • Preparar-nos com a professorat:
  • Formar-nos sobre el tema a tractar.
  • Reflexionar sobre els propis valors i els possibles biaixos que puguem tenir sobre una qüestió determinada.
 • Preparar el tema:
  • Escollir un tema socialment rellevant i alhora significatiu i controvertit per a l’alumnat.
  • Preparar arguments i contra-arguments, anticipar possibles acusacions o afirmacions xenòfobes.
  • Escollir la metodologia adequada en funció del grau de controvèrsia del tema i del grup.
 • Preparar l’escola:
  • Treballar el pensament crític com a política de centre.
  • Ser transparents amb les famílies.
  • Preveure un protocol de resposta del centre en cas de mostres de descontent de la comunitat.

Trobaràs un resum de les propostes en aquesta infografia. Si t’agrada, no t’oblidis de compartir!

Informació relacionada:

Fonts:

Link a la enquesta: Per l'educació responc