Com millorar la resiliència acadèmica de l’alumnat

Exàmens, deures, dates d’entrega, treballs en grup, por a suspendre… La vida acadèmica enfronta contínuament els infants a reptes i dificultats, cosa que pot arribar a ser esgotadora. Com millorar la capacitat de l’alumnat per a gestionar aquesta pressió? Segons diverses investigacions recents la resposta està en un mètode anomenat de les 5 “C”:

Calma – Ajuda l’alumnat a controlar l’ansietat:

  • Crea un ambient a l’aula que minimitzi la por a l’error.
  • Facilita eines a l’alumnat per a gestionar la pressió: tècniques d’estudi, bons hàbits de descans i d’alimentació, que surtin a l’exterior una estona cada dia, dissuadeix-los/les del perfeccionisme excessiu, etc.

Confiança –  Contribueix a millorar la confiança en ells/es mateixos/es:

  • Transmet altes expectatives en les seves possibilitats.
  • Ajuda’ls/les a fixar-se objectius adequats: amb fites a curt i a llarg termini, que constitueixin un repte però que siguin realistes, i que permetin cert marge de flexibilitat.

Coordinació –L’alumnat tendeix a planificar en base a previsions massa optimistes sobre la dedicació necessària per a completar una tasca. I, sovint, això va associat a dinàmiques de procrastinació. Per evitar aquests mals hàbits és important:

  • Oferir a infants i joves mètodes per a organitzar-se i ser més eficaços: començar el més aviat possible les tasques, no deixar el més difícil pel final.
  • Evitar la presència de factors de distracció en l’entorn de treball.

Compromís  Transmet-los el valor de la persistència. La millor manera d’aconseguir-ho és a través d’estratègies indirectes:

  • Demostrant el valor de qualitats com la passió i la perseverança.
  • Donant als fracassos el valor d’oportunitats d’aprenentatge.

Control  Promou el seu apoderament fent-los/les conscients que són responsables de la seva vida:

  • Oferint-los feed-back consistent, constructiu i transformador.
  • Centrant els missatges en les possibilitats de millora individual, evitant la comparació amb els/les altres.

Per tenir sempre a mà aquests consells, aquí tens una infografia de resum.

Font: How to improve academic buoyancy-innerdrive

Link a la enquesta: Per l'educació responc