Desenvolupar la mentalitat de creixement: gestionar el fracàs i ensenyar a solucionar problemes

Creure que es pot millorar la intel·ligència, la capacitat i el rendiment, és tenir mentalitat de creixement (growth mindset). Per contra, creure que les capacitats i els talents són innats i que no es poden canviar, és tenir una mentalitat fixa (fixed mindset).

Anys d’investigació han demostrat que la mentalitat és mal·leable, el que significa que podem ajudar els infants i joves a aprendre de manera més eficaç i eficient, canviant la seva mentalitat des d’una mentalitat fixa a una mentalitat de creixement.

La majoria de problemes (tant els dels exercicis de classe com els quotidians) tenen diverses solucions. Aplicar aquesta idea en l’educació dels infants i els joves és molt important per al desenvolupament de la mentalitat davant les dificultats: si s’actua com si només hi hagués una sola manera d’afrontar els problemes o els exercicis de classe, quan no se’n surtin a la primera es trobaran en un carreró sense sortida, mentre que si s’ensenya a utilitzar estratègies múltiples és més probable que persisteixin davant d’un primer fracàs.

Com estimular la “mentalitat de creixement”? La clau està en la utilització d’estratègies indirectes:

  • Predica amb l’exemple: admet diverses alternatives a l’afrontar els reptes.
  • Evita exigir la perfecció (que no existeix…) i recompensa els esforços amb un “molt bé”.
  • Reacciona positivament davant les equivocacions. Els infants i, sobretot, els i les adolescents són especialment sensibles a les teves reaccions.
  • Evita provocar la sensació de fracàs: davant un error cal fomentar que la cerca de noves solucions esdevingui un repte.
  • Reacciona adequadament a les teves pròpies equivocacions: afronta-les com a petits contratemps.
  • Destaca les diverses estratègies pràctiques que es poden utilitzar davant d’un problema.
  • Evita posar etiquetes als infants i joves.
  • Treballeu plegats, pares, mares i docents en l’adopció d’un enfocament positiu davant els fracassos.

 

Aquí tens una infografia de resum. Si t’ha agradat, no t’oblidis de compartir!

Font: Growth mindset for teachers-Innerdrive

 

Link a la enquesta: Per l'educació responc