El valor educatiu del silenci

Diverses investigacions han demostrat la contribució positiva que té mantenir uns segons de silenci (3 com a mínim) després de llançar una pregunta a la classe. Lluny d’això, alguns estudis fets als Estats Units han mostrat que la mitjana de durada de les pauses fetes pel professorat després d’interpelar l’alumnat és inferior a un segon.

Tenint en compte que hi ha alumnes que necessiten més estona per ordenar i processar els coneixements i d’altres que en necessiten menys, es recomana diversificar les estratègies per aprofitar el valor educatiu del silenci:

  • Demaneu a l’alumnat entre 5 i 15 segons de silenci per a pensar la solució a preguntes de resposta directa.
  • Demaneu a l’alumnat mantenir de 20 segons a 2 minuts de reflexió (en silenci o en petits grups) per a cercar la solució a preguntes que requereixin anàlisi o relació de conceptes.
  • Ensenyeu els infants a practicar la introspecció i poseu-la en valor. Inicialment les estones de silenci poden ser incòmodes, però una vegada l’alumnat s’hi acostuma i disposa de les eines adequades, aquestes esdevenen cada vegada més productives.
  • Fomenteu les discussions productives com a instrument de descoberta i d’aprenentatge. Per tal d’habituar l’alumnat a desenvolupar diàlegs productius es pot utilitzar una eina comunicativa anomenada “Talk moves”. Aquesta consisteix en la utilització de frases predeterminades per a aconseguir una conversa ordenada i enriquidora.

Més enllà de les tècniques concretes, cal tenir gravada la idea que la qualitat de l’aprenentatge no està relacionada amb la velocitat sinó amb la manera com es gestionen els coneixements; si volem pensaments profunds és imprescindible deixar temps perquè s’activin els circuits neuronals i per estructurar el què s’ha après.

Font:  https://www.edutopia.org/article/extending-silence

Link a la enquesta: Per l'educació responc