Les converses productives a l’aula, una eina de descoberta i aprenentatge

Els diàlegs i les discussions productives a classe constitueixen un potent instrument de descoberta i d’aprenentatge. Una conversa de qualitat, respectant els torns de paraula i per tant amb estones per recapacitar, és un estímul molt potent per al desenvolupament del pensament complex i per aprendre a argumentar.

Per tal d’habituar  l’alumnat a desenvolupar diàlegs productius es pot utilitzar una eina comunicativa anomenada “Talk moves”. Aquesta consisteix en:

 • Per part de l’alumnat, la utilització de frases predeterminades (que poden estar exposades en un pòster) per aconseguir una conversa ordenada i enriquidora:
  • Mostrar l’acord: “Estic d’acord amb tu per què…” “Coincideixo amb el teu plantejament perquè tu i jo…”, “Coincideixo amb el teu raonament de…”, etc.
  • Manifestar el desacord: “Estic parcialment d’acord amb tu però…”, “És una bona aportació però…”, “Estic en desacord amb el què has dit sobre…”, etc.
  • Afegir arguments: “Penso que és una bona idea, però no penses que a més…”, “Coincideixo amb tu però voldria afegir…”, etc.
  • Plantejar una pregunta per a aprofundir: “Què et fa pensar això?”,”Com has arribat a aquesta conclusió?”, “Per què és important això?”, etc.
  • Demanar aclariments: “Què vols dir amb…”, “Aleshores vols dir que…”, “Com ho saps?”, etc.
 • Per part del professor o professora: la conducció de la conversa mitjançant tècniques d’estimulació de la reflexió:
  • Parafrasejar el què acaba de dir l’alumne/a preguntant-li al final si és el què volia dir.
  • Demanar a un alumne/a que repeteixi amb les seves paraules una idea exposada per un altre company o companya.
  • Demanar a dos alumnes de contraposar els seus arguments.
  • Estimular la participació de tot l’alumnat.
  • Demanar a l’alumnat d’ampliar els arguments sobre un tema.
  • Deixar intervals de silenci (d’uns 10 segons) per a afavorir la reflexió i la reformulació del pensament.

Trobaràs un resum en aquesta infografia. Si t’agrada, no t’oblidis de compartir!

Fonts:

 

Link a la enquesta: Per l'educació responc