L’escolta activa: un potent recurs educatiu

A les aules és habitual sentir moltes veus i respondre multitud de consultes, però és complicat atendre l’alumnat de manera personalitzada. En canvi, escoltar i atendre individualment constitueix un valuós mitjà de connexió amb l’alumne/a així com una eina eficaç per a detectar i resoldre problemes. És important, doncs, que com a educador trobis espais per a desenvolupar converses de qualitat:

  • Mostra una actitud d’escolta activa: això va més enllà de la simple acció d’escoltar ja que requereix exterioritzar l’interès a través del llenguatge verbal i del no verbal, demanar aclariments quan s’escaigui, deixar a l’infant acabar les frases i evitar els judicis de valor.
  • Evita distraccions: malgrat que el context escolar és sorollós i que estem acostumats/des a atendre vàries coses a la vegada, fes l’esforç de concentrar-te exclusivament en la conversa.
  • Demostra empatia: mostrant comprensió i donant importància al que l’infant t’està exposant.
  • Utilitza trucs que evidencien la teva atenció: mira als ulls de l’interlocutor, apropa’t-hi si estaves separat/da, evita interrupcions, reformula les seves frases per confirmar que ho estàs entenent (“aleshores cols dir que…”,”quan dius X et refereixes a que…”), assenteix amb el cap, etc.

Els infants han d’enfrontar-se en moltes ocasions a reptes que els superen i els/les educadors/es sou un referent molt important en les seves vides (en algunes ocasions, l’únic). Escoltar és, per tant, una eina educativa i d’acompanyament de primer ordre que, sovint, no s’aprofita suficientment.

Vols aquest contingut posat bonic, per tenir-lo sempre a mà? Doncs baixa’t la infografia.

Font: Become a Listening Educator: How to Hear and Connect to Your Students-Edudemic

Link a la enquesta: Per l'educació responc