Quin tipus de formació caldria oferir als nous mestres de primària, des dels propis centres?

Segons els resultats de l’edubaròmetre, el què més ajuda al creixement professional dels docents és la pròpia pràctica docent. En darrer lloc es situa l’acompanyament de les direccions dels centres que no semblen exercir lideratge pedagògic.      

Els cinc primers anys de la vida d’un mestre són clau per construir i modelar un caràcter professional propi. Al meu entendre, el creixement professional del mestre novell no només s’ha de recolzar en les relacions d’aprenentatge que estableixen dins de l’aula sinó que el recolzament dels iguals i l’acompanyament d’un lideratge pedagògic per part de l’equip directiu han de configurar un eix potent de formació. Perquè es donin aquestes variables, l’entorn professional ha de ser favorable a la reflexió pedagògica perquè la motivació per aprendre del mestre novell incideixi directament en la millora de la seva pràctica així com que també percebi que pertany a l’equip i es senti partícip del projecte de centre. Aquí pren especial rellevància la cohesió dels equips de cicle perquè es dóna un component emocional important, la cura de les persones.  El sentit de pertinença, amb reconeixement i respecte, estableix un cert equilibri entre el donar i el rebre. Amb més mirades i diferents, s’aprèn més. La idea d’avaluar el primer any d’un interí sota l’acompanyament d’un igual, és interessant. Com sempre, la planificació i els recursos són importants i el temps de dedicació a l’acompanyament no sempre està contemplat.

El projecte educatiu ha de ser clar. I això es dóna quan es nodreix a través de la formació permanent de l’equip. Per instaurar debat pedagògic cal provocar-lo i aquesta és una responsabilitat clau de l’equip directiu. La prioritat de la inspecció educativa vers les direccions, però, pivota al voltant dels resultats i dels rendiments acadèmics i l’àmbit pedagògic acaba sent una responsabilitat opcional de la pròpia direcció.

El mestre novell ha de percebre que l’accés al coneixement ha de ser universal i comú i que l’èmfasi en l’aprenentatge ha de vehicular les relacions d’ensenyament aprenentatge que provoca ell dins de l’aula. Perquè s’instal·li aquesta idea cal revisar el sistema.

Link a la enquesta: Per l'educació responc