9 de cada 10 docents creuen que la personalització milloraria molt o completament els aprenentatges

És la pràctica innovadora que els i les docents creuen que milloraria més l'aprenentatge, de les que es plantejaven a l'enquesta. Només l'1,8% no li veu utilitat i la valora per sota el 5.

“Puntua com valores la utilitat d’aquestes pràctiques innovadores per a la millora dels aprenentatges: Personalització de l’aprenentatge”. Escala de 0 ‘Gens útil’ a 10 ‘Completament útil’.

Categoria: Docents | Edubaròmetre 2

Etiquetes: innovació, millora

Link a la enquesta: Per l'educació responc