El 93,6% dels/les docents creuen que la personalització és clau per a l’èxit educatiu de l’alumnat.

Situar l'alumne/a al centre del seu procés d'aprenentatge és el que es coneix com la personalització de l'aprenentatge, una tendència que s'ha demostrat molt útil per a la millora dels aprenentatges. Els docents en són conscients i no arriba al 2% els i les que creuen que no els millora.

“Puntua com valores la utilitat d’aquestes pràctiques innovadores per a la millora dels aprenentatges: Personalització de l’aprenentatge”. Escala de 0 ‘Gens útil’ a 10 ‘Completament útil’.

Categoria: Docents | Edubaròmetre 2

Etiquetes: personalització

Link a la enquesta: Per l'educació responc