El 84,4% dels i les docents fan un esforç per personalitzar l’aprenentatge amb el seu alumnat.

L'acord és molt majoritari en totes les etapes educatives i el desacord (puntuacions menors que 5) no arriba a l'1%, tret del batxillerat en el que tot i que també és molt baix, arriba al 3,4%.

“Parlem de si el teu centre educatiu i tu, acompanyeu l’aprenentatge de manera personalitzada. Valora el teu grau d’acord amb les següents frases: M’esforço per acompanyar l’alumnat de manera personalitzada”. Escala de 0 ‘Totalment en desacord’ a 10 ‘Totalment d’acord’.

Categoria: Docents | Edubaròmetre 2

Etiquetes: personalització

Link a la enquesta: Per l'educació responc