Només el 25,4% dels i de les docents diuen tenir temps i recursos per acompanyar personalitzadament

Aquest sembla ser el principal escull dels docents per aplicar la personalització de l'aprenentatge, ja que el 44,9% manifesta no tenir-ne els necessaris i un altre 29,3% diu tenir-los però moderadament.

“Parlem de si el teu centre educatiu i tu, acompanyeu l’aprenentatge de manera personalitzada. Valora el teu grau d’acord amb les següents frases: Tinc el temps i els recursos necessaris per acompanyar de manera personalitzada l’alumnat”. Escala de 0 ‘Totalment en desacord’ a 10 ‘Totalment d’acord’.

Categoria: Docents | Edubaròmetre 2

Etiquetes: personalització

Link a la enquesta: Per l'educació responc