El 68,5% dels i de les docents diuen tenir els coneixements per acompanyar personalitzadament.

Hi ha un 21,3% que està d'acord amb l'afirmació, però de manera moderada i només un de cada deu (9,7%) no hi està d'acord.

“Parlem de si el teu centre educatiu i tu, acompanyeu l’aprenentatge de manera personalitzada. Valora el teu grau d’acord amb les següents frases: Tinc els coneixements necessaris per acompanyar de manera personalitzada l’alumnat”. Escala de 0 ‘Totalment en desacord’ a 10 ‘Totalment d’acord’.

Categoria: Docents | Edubaròmetre 2

Etiquetes: personalització

Link a la enquesta: Per l'educació responc