Actitud de les famílies vers la innovació al centre

El desig d'innovació és majoritari en totes les etapes educatives, i més de la meitat de les famílies en voldrien més de la que hi ha al centre dels seus fills i filles. És un desig generalitzat, ja que es dona amb independència de tota la resta de variables estudiades.

Categoria: Famílies | Edubaròmetre 1

Etiquetes: centre, innovació

Link a la enquesta: Per l'educació responc