Confien les famílies en el sistema educatiu?

Les famílies valoren positivament l’educació a Catalunya, amb un 6,2 sobre 10. La valoració de la pròpia escola tendeix cap el notable, amb un 6,6 sobre 10, per tant, no detecten grans mancances o problemes en el sistema educatiu ni en les escoles dels seus fills.

Categoria: Famílies | Edubaròmetre 1

Etiquetes: confiança, sistema

Link a la enquesta: Per l'educació responc