El 93% dels/les docents diu que el seu centre dona a les famílies tota la informació que necessiten

El 81,8% està molt o totalment d'acord en que la donen i només el 5,6 creu que no.

“Ara et preguntarem sobre la comunicació entre el teu centre i les famílies. Digue’ns el teu grau d’acord amb les següents frases: El meu centre dona a les famílies tota la informació que necessiten”. Escala de 0 ‘Totalment en desacord’ a 10 ‘Totalment d’acord’.

Categoria: Docents | Edubaròmetre 2

Etiquetes: centre, informació

Link a la enquesta: Per l'educació responc