Disposar de més autonomia pedagògica es veu molt positivament pel 80,2% dels i de les docents.

Aquesta és una de les mesura d'autonomia de centre més ben valorada pels docents, junt amb l'estabilitat dels equips i poder decidir sobre l'organització i els horaris. El 4,5% creu que milloraria poc o gens l'aprenentatge i la qualitat educativa.

“En quin grau consideres que les següents mesures d’autonomia de centre millorarien l’aprenentatge i la qualitat educativa? Més autonomia pedagògica”. Escala de 0 ‘Gens’ a 10 ‘Completament’.

Categoria: Docents | Edubaròmetre 2

Etiquetes: autonomia, centre

Link a la enquesta: Per l'educació responc