El 60% dels/les docents creuen que poder seleccionar els nous mestres milloraria l’aprenentatge.

Aquesta mesura, que ha aixecat crítiques, té un suport ampli tot i que menor que les altres mesures d'autonomia de centre que es plantejaven. Un 15% creu que milloraria moderadament l'aprenentatge i la qualitat educativa i un 16% creu que no generaria millores o serien poques.

“En quin grau consideres que les següents mesures d’autonomia de centre millorarien l’aprenentatge i la qualitat educativa? Poder seleccionar el perfil dels nous mestres entre diferents candidats de les llistes oficials”.

Categoria: Docents | Edubaròmetre 2

Etiquetes: autonomia, centre

Link a la enquesta: Per l'educació responc