El 81% dels i de les docents creuen que l’autogestió de l’aprenentatge milloraria els aprenentatges

Saber com s'aprèn i l'educació socioemocional estan plenament acceptats entre els docents com aspectes innovadors que millorarien els aprenentatges.

“Puntua com valores la utilitat d’aquestes pràctiques innovadores per a la millora dels aprenentatges: Autogestió de l’aprenentage: competències metacognitives i socioemocionals”. Escala de 0 ‘Gens útil’ a 10 ‘Completament útil’.

Categoria: Docents | Edubaròmetre 2

Etiquetes: innovació, millora

Link a la enquesta: Per l'educació responc