El 81,7% dels/les docents defensa que el claustre pugui prendre més decisions.

El 3,1% creu que milloraria poc o gens l'aprenentatge i la qualitat educativa i un 11,4% creu que els milloraria moderadament. Els i les docents no veuen aquesta mesura com contraposada a un major poder de la direcció.

“En quin grau consideres que les següents mesures d’autonomia de centre millorarien l’aprenentatge i la qualitat educativa? El claustre docent ha de poder prendre més decisions”. Escala de 0 ‘Gens’ a 10 ‘Completament’.

Categoria: Docents | Edubaròmetre 2

Etiquetes: autonomia, centre

Link a la enquesta: Per l'educació responc