El 80,5% dels/les docents creuen que decidir més sobre l’organització i els horaris seria positiu.

Aquesta és una de les mesures d'autonomia de centre més ben valorades, amb l'estabilitat dels equips i l'autonomia pedagògica. Un/a de cada dos docents creu que milloraria completament l'aprenentatge i la qualitat educativa.

“En quin grau consideres que les següents mesures d’autonomia de centre millorarien l’aprenentatge i la qualitat educativa? Més autonomia sobre l’organització i els horaris”. Escala de 0 ‘Gens’ a 10 ‘Completament’.

Categoria: Docents | Edubaròmetre 2

Etiquetes: autonomia, centre

Link a la enquesta: Per l'educació responc