El 85,8% dels i de les docents creu que l’aprenentatge cooperatiu milloraria molt els aprenentatges

Després de la personalització de l'aprenentatge, és la pràctica innovadora que consideren més útil per a la millora dels aprenentatges.

“Puntua com valores la utilitat d’aquestes pràctiques innovadores per a la millora dels aprenentatges: Aprenentatge cooperatiu. Escala de 0 ‘Gens útil’ a 10 ‘Completament útil'”.

Categoria: Docents | Edubaròmetre 2

Etiquetes: innovació, millora

Link a la enquesta: Per l'educació responc