Què creuen els docents que l’escola i l’institut han de donar als alumnes?

Per als docents, la concepció de l’educació ja no té a veure només amb la transmissió de continguts sinó que creuen que els centres educatius han d’ensenyar a saber conviure, que han de transmetre hàbits de treball i de l’esforç, i motivació per aprendre.

Categoria: Docents | Edubaròmetre 1

Etiquetes: centre, visió

Link a la enquesta: Per l'educació responc