Fins a quin punt se senten preparats els docents en els següents aspectes?

En les competències més clàssiques de la docència (continguts, activitats i didàctica) la majoria dels docents se senten molt o completament preparats. En altres més emergents, com el lideratge a l’aula o l’atenció a la diversitat, el percentatge dels que se senten preparats baixa fins a la meitat.

Categoria: Docents | Edubaròmetre 1

Etiquetes: capacitat

Link a la enquesta: Per l'educació responc