Gairebé 3 de cada 4 docents creuen que els nous models d’avaluació millorarien l’aprenentatge.

De les sis pràctiques innovadores que es plantejaven, els nous models d'avaluació són els que s'han valorat menys útils, tot i així el suport és majoritari: el 72,6% creu que serien molt o completament útils.

“Puntua com valores la utilitat d’aquestes pràctiques innovadores per a la millora dels aprenentatges: Nous models d’avaluació”. Escala de 0 ‘Gens útil’ a 10 ‘Completament útil’.

Categoria: Docents | Edubaròmetre 2

Link a la enquesta: Per l'educació responc