La controvèrsia política i social dels darrers mesos s’ha de treballar educativament a l’aula?

El 70% de les famílies creu que les controvèrsies polítiques i socials són una oportunitat educativa i s'han de tractar a l'escola. Només el 13% tem que els docents traslladin les seves pròpies creences a l'alumnat.

Categoria: Famílies | Edubaròmetre 2

Etiquetes: aula, conflicte

Link a la enquesta: Per l'educació responc