Més del 80% dels i de les docents creuen que treballar per projectes milloraria els aprenentatges.

Només un 5,5% creu que no seria gens útil, mentre que el puntuen per sobre el 5 un 92,9%.

“Puntua com valores la utilitat d’aquestes pràctiques innovadores per a la millora dels aprenentatges: Treball per projectes”. Escala de 0 ‘Gens útil’ a 10 ‘Completament útil’.

Categoria: Docents | Edubaròmetre 2

Etiquetes: innovació, millora

Link a la enquesta: Per l'educació responc