La prioritat de la política pública per al 70,4% dels i de les docents ha de ser abaixar ràtios.

Les prioritats següents són l'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives (43%), més suport a l'escola pública (34,5%) i millorar la formació al professorat (33,3%).

“Ara una pregunta general. Sabem que perquè Catalunya gasti el mateix en educació que la mitjana de l’Estat Espanyol caldria invertir-hi uns 1.200 milions d’euros més. Si disposessis d’aquests 1.200 milions d’euros per educació, en quines TRES coses creus que caldria invertir-los. Caldria invertir-los en…”

Categoria: Docents | Edubaròmetre 2

Etiquetes: millora, sistema

El 81,7% dels/les docents defensa que el claustre pugui prendre més decisions.

El 3,1% creu que milloraria poc o gens l'aprenentatge i la qualitat educativa i un 11,4% creu que els milloraria moderadament. Els i les docents no veuen aquesta mesura com contraposada a un major poder de la direcció.

“En quin grau consideres que les següents mesures d’autonomia de centre millorarien l’aprenentatge i la qualitat educativa? El claustre docent ha de poder prendre més decisions”. Escala de 0 ‘Gens’ a 10 ‘Completament’.

Categoria: Docents | Edubaròmetre 2

Etiquetes: autonomia, centre

El 65,1% dels i de les docents defensen que la direcció ha de poder prendre més decisions.

Un altre 17,4% també hi estan d'acord però més moderadament (puntuen amb un 5 o un 6), i un 10,9% creu que no milloraria gens o poc l'aprenentatge i la qualitat educativa. Aquest resultat no es contraposa a que el claustre docent tingui més poder decisori.

“En quin grau consideres que les següents mesures d’autonomia de centre millorarien l’aprenentatge i la qualitat educativa? La direcció del centre hauria de poder prendre més decisions organitzatives”. Escala de 0 ‘Gens’ a 10 ‘Completament’.

Categoria: Docents | Edubaròmetre 2

Etiquetes: autonomia, centre

Tenir més poder de decisió sobre el pressupost, és una mesura positiva pel 72% dels/les docents.

Només el 3% creu que no milloraria gens l'aprenentatge i la qualitat educativa i un 2,7% creu que els milloraria poc.

“En quin grau consideres que les següents mesures d’autonomia de centre millorarien l’aprenentatge i la qualitat educativa? Més autonomia pressupostària. Escala de 0 ‘Gens’ a 10 ‘Completament'”.

Categoria: Docents | Edubaròmetre 2

Etiquetes: autonomia, centre

Documents

Resultats del 2n edubaròmetre de docents

Les mesures per donar més autonomia als centres i les dinàmiques d'innovació han emergit els darrers anys al sistema educatiu català com una necessitat, aquestes són les principals temàtiques per les quals hem preguntat als docents.

Saber-ne


Resultats del 2n edubaròmetre de famílies

La capacitat dels centres i dels tutors i tutores per acompanyar i motivar l'alumnat, és clau per garantir una escolarització d'èxit.

Saber-ne


Link a la enquesta: Per l'educació responc