Pel 84,4% dels/les docents l’estabilitat dels equips milloraria molt o completament l’aprenentatge.

De totes les mesures d'autonomia de centre, aquesta és la millor valorada: un 56,3% dels i de les docents creuen que milloraria completament l'aprenentatge i la qualitat educativa. Només un 3,3% creu que els milloraria poc o gens.

“En quin grau consideres que les següents mesures d’autonomia de centre millorarien l’aprenentatge i la qualitat educativa? Més estabilitzat dels equips”. Escala de 0 ‘Gens’ a 10 ‘Completament’.”

Categoria: Docents | Edubaròmetre 2

Etiquetes: autonomia, centre

Link a la enquesta: Per l'educació responc