Els i les docents s’esforcen perquè tot l’alumnat segueixi els continguts: el 66,2% fan reforç.

Un altre 18,8% fa reforç de vegades i un 12,6% no ho fa mai o gairebé mai.

“Quan proposes activitats d’aprenentatge, assenyala la freqüència amb la que fas aquestes pràctiques: Faig reforç o ampliació a alguns alumnes”. De 0 ‘Mai’ a 10 ‘Sempre’.

Categoria: Docents | Edubaròmetre 2

Etiquetes: aula, innovació

Link a la enquesta: Per l'educació responc