El 70,2% dels/les docents adapta les activitats a les possibilitats de cada alumne habitualment.

De les pràctiques que es plantejaven aquesta és una de les més innovadores i un/a de cada quatre docents la posa en pràctica sempre o gairebé sempre, mentre que un 7,8% diu que no ho fa mai o gairebé mai.

“Quan proposes activitats d’aprenentatge, assenyala la freqüència amb la que fas aquestes pràctiques: Les adequo a les possibilitats de cada alumne/a”. Escala de 0 ‘Mai’ a 10 ‘Sempre’.

Categoria: Docents | Edubaròmetre 2

Etiquetes: innovació, personalització

Link a la enquesta: Per l'educació responc