La majoria de docents, el 52,1%, ja no utilitza el llibre de text per proposar activitats.

S'observa un canvi de tendència, ja que només el 4,2% utilitza les activitats del llibre de text sempre o gairebé sempre.

“Quan proposes activitats d’aprenentatge, assenyala la freqüència amb la que fas aquestes pràctiques: Proposo les activitats del llibre de text”. Escala de 0 ‘Mai’ a 10 ‘Sempre’.

Categoria: Docents | Edubaròmetre 2

Etiquetes: aula, innovació

Link a la enquesta: Per l'educació responc