El 50,2% dels i de les docents utilitzen sempre o habitualment grups de treball flexible.

Un altre 24,3% utilitza els grups flexibles de vegades i un 23% mai o gairebé mai. De les pràctiques que es plantejaven a l'enquesta, aquesta és una de les més innovadores.

“Quan proposes activitats d’aprenentatge, assenyala la freqüència amb la que fas aquestes pràctiques: Utilitzo grups de treball flexible de diferent nivell, amb tasques diferenciades”. Escala de 0 ‘Mai’ a 10 ‘Sempre’.

Categoria: Docents | Edubaròmetre 2

Etiquetes: aula, innovació, personalització

Link a la enquesta: Per l'educació responc