Què consideres que t’ha servit més per al teu creixement professional?

Tal i com apunten diversos informes internacionals, el creixement docent a Catalunya és mol poc col·legiat i es fonamenta en processos d’aprenentatge i formació individuals, com les respostes a aquesta pregunta fan palès. L’acompanyament de la direcció, per contra, és gairebé residual.

Categoria: Docents | Edubaròmetre 1

Etiquetes: creixement_professional, utilitat

Link a la enquesta: Per l'educació responc