Quins obstacles hi ha per fer canvis als centres?

El principal obstacle pels docents és no disposar de prou temps, seguit per la manca de recursos que posa l’administració. De l’ESO endavant també apunten a la cultura de centre com un obstacle, tot mencionant la manca de treball col·laboratiu entre els docents.

Categoria: Docents | Edubaròmetre 1

Etiquetes: centre, obstacles

Link a la enquesta: Per l'educació responc