Com estàs de satisfet/a amb els següents aspectes del centre educatiu del teu fill o filla?

La satisfacció amb el centre educatiu i la seva tasca baixa a mida que l'infant creix: totes les valoracions són més baixes a etapa educativa més alta. La diferència més acusada és en com ensenyen al fill/a, que passa de 7,4 a la segona etapa d'infantil al 5,8 a l'ESO.

Categoria: Famílies | Edubaròmetre 1

Què creuen les famílies que l’escola i l’institut han de donar als alumnes?

Les famílies atribueixen a l'escola un treball integral en relació a l'educació, que no inclogui només la formació acadèmica que li és pròpia, sinó també la motivació per aprendre, la creativitat i hàbits de treball i de l'esforç.

Categoria: Famílies | Edubaròmetre 1

Actitud de les famílies vers la innovació al centre

El desig d'innovació és majoritari en totes les etapes educatives, i més de la meitat de les famílies en voldrien més de la que hi ha al centre dels seus fills i filles. És un desig generalitzat, ja que es dona amb independència de tota la resta de variables estudiades.

Categoria: Famílies | Edubaròmetre 1

Documents

Presentació amb els principals resultats de docents

Això és el que vam presentar als mitjans de comunicació sobre els resultats del primer edubaròmetre de docents.

Saber-ne


Link a la enquesta: Per l'educació responc