Com valoren les famílies l’acompanyament dels centres educatius als seus fills i filles?

La capacitat dels centres educatius per atendre l’alumnat, motivar-lo i acompanyar-lo de manera personalitzada, així com la dels tutors i docents de conèixer, entendre, atendre, motivar i orientar el seu alumnat és crucial per garantir que els infants i joves se’n surtin als estudis. De la competència i disponibilitat dels centres per oferir aquesta funció tutorial i d’acompanyament en depèn en bona mesura la garantia d’atenció per cadascun dels alumnes, la reducció de l’abandonament escolar prematur i el fracàs escolar al nostre país.

Els resultats del 2n edubaròmetre de famílies, mostren que:

 • Al voltant del 50% de les famílies es considera molt ben informada sobre l’escolaritat dels seus fills, un altre 24% creu que està insuficientment informada sobre aspectes bàsics d’aquesta escolaritat: què farà el fill o filla aquest curs, com treballaran a l’aula o quines persones estaran amb ell/a. La informació que tenen sobre com ajudar els fills en els estudis és el pitjor valorat.
 • Les famílies amb nivells d’estudis baixos se senten menys ben informades que les famílies amb estudis superiors: el 49,7% diuen no tenir informació suficient sobre com ajudar els seus fills en els estudis.
 • Les famílies amb fills o filles que no van bé a l’escola fan una valoració força crítica de la informació que reben del centre educatiu sobre diferents aspectes de la seva escolarització: el 43,6% se sent mal informada sobre com ajudar els fills amb els estudis i entre el 34% i el 37% també creu rebre informació insuficient sobre què faran durant el curs o com treballaran a l’aula.
 • La comunicació de les famílies amb els tutors o tutores dels seus fills o filles és fluïda: el 51,5% de les famílies hi parlen sempre que en tenen necessitat i el 37,3% ho han fet algun cop durant el curs.
 • A mesura que l’infant creix i guanya més autonomia, la comunicació del tutor/a amb la família es redueix: el 64,6% de les famílies amb infants a infantil i el 54,9% de les que tenen fills/es a primària es troben amb els tutors sempre que cal, mentre que a l’ESO són el 41,6%.
 • Les famílies creuen que els tutors i tutores coneixen bé els seus fills/es, saben com acompanyar-los i s’esforcen per fer-ho, però el 34,1% de les famílies creu que no disposen del temps suficient per fer un acompanyament personalitzat.
 • Les famílies valoren la tasca del tutor o tutora de manera més crítica a mesura que s’avança en les etapes educatives: a l’ESO, al voltant del  46% està molt d’acord amb que el tutor coneix el seu fill/a, que sap com acompanyar-lo i que s’hi esforça. Malgrat tractar-se d’una etapa obligatòria, les valoracions que fan les famílies de la ESO de la tasca tutorial s’assemblen més a les de la post-obligatòria
 • El 78% de les famílies confia en que el professorat del centre respondria positivament si el seu fill/a tingués problemes,  però hi ha un 20% de famílies que no creuen que els docents sàpiguen o vulguin fer un acompanyament personalitzat als seus fills
 • Les famílies amb fills i filles que no van bé a l’escola tenen una visió molt més crítica i negativa de la capacitat dels centres educatius per acompanyar-los. Més del 40% d’aquestes famílies no creu que el centre educatiu entengui, motivi i s’esforci per acompanyar els seus fills.
 • Les famílies creuen, majoritàriament, que poden acompanyar els fills i filles en els estudis: el 82% creu que tindrà prou temps per fer-ho i el 79,6% que té els coneixements necessaris.
 • El 44,9% de les famílies de l’alumnat que no va bé als estudis, creu que no té la informació que necessita per saber acompanyar els seus fills/es en els estudis. I un 36% creu que no podrà pagar-li els estudis o suports que necessiti.

T’has quedat amb ganes de saber-ne més? Doncs, mira’t la presentació de resultats o el dossier de premsa, amb tota l’anàlisi dels resultats.

Parlem dels resultats? Deixa’ns un comentari!

Link a la enquesta: Per l'educació responc