Algunes claus per a desenvolupar el gust per la lectura

Ensenyar a llegir és quelcom que va molt més enllà d’aconseguir que els infants coneguin les lletres i sàpiguen formar paraules. Ensenyar a llegir és transmetre el gust per la lectura i despertar les possibilitats de la imaginació.

Però aconseguir-ho no és senzill… I bona part de l’èxit rau en les primeres fases de la lectoescriptura:

  • D’entrada és essencial la biblioteca de l’aula o del centre. Ha de ser variada, ha de contenir llibres que invitin a la lectura i que atreguin als infants. Això exigeix que el mestre o la mestra n’hagi vist molts i hagi fet una selecció conscient i acurada; i també requereix deixar estones lliures perquè els nens i nenes puguin fullejar-los lliurement.
  • Així mateix és molt positiu crear un entorn que estimuli la lectura: penjant cartells amb poesies o frases interessants, organitzant jocs amb el llenguatge, animant-los que proposin llibres per adquirir per la classe, etc.
  • En tercer lloc cal no oblidar el valuós recurs de la lectura de contes en veu alta mostrant les il·lustracions. Això els ajudarà a comprendre el sentit de l’escriptura i a aprendre com abordar un text.
  • En quart lloc cal tenir present en aquesta fase inicial la importància de l’escriptura animant-los a elaborar els seus primers textos i valorant el seu esforç.
  • Finalment convideu als pares i mares a compartir estones de lectura amb els seus fills i filles com a estímul del plaer de la lectura en el temps lliure.

Si vols tenir-ho sempre a mà, imprimeix-te aquesta infografia amb el contingut.

Font: La lectura como llave para acceder a nuevos mundos-El rincon del maestro

Link a la enquesta: Per l'educació responc