La prioritat de la política pública per al 70,4% dels i de les docents ha de ser abaixar ràtios.

Les prioritats següents són l'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives (43%), més suport a l'escola pública (34,5%) i millorar la formació al professorat (33,3%).

“Ara una pregunta general. Sabem que perquè Catalunya gasti el mateix en educació que la mitjana de l’Estat Espanyol caldria invertir-hi uns 1.200 milions d’euros més. Si disposessis d’aquests 1.200 milions d’euros per educació, en quines TRES coses creus que caldria invertir-los. Caldria invertir-los en…”

Categoria: Docents | Edubaròmetre 2

Etiquetes: millora, sistema

Link a la enquesta: Per l'educació responc