Quina de les següents frases creus que descriu millor el teu centre, en termes d’innovació?

Fins a primària la innovació és un projecte de tot el centre: bé perquè l’equip directiu i el claustre hi estan treballant, bé perquè ja fa temps que ho fan. A l’ESO, però, la innovació és un projecte parcial, ja sigui per part d’alguns docents com de la direcció, sense que s’estengui pel centre.

Categoria: Docents | Edubaròmetre 1

Etiquetes: centre, innovació

Link a la enquesta: Per l'educació responc