Vols preparar l’alumnat per al món del s. XXI?

Les competències necessàries per a preparar els infants per al món del s. XXI van molt més enllà de la memorització o la repetició; el pensament crític, el treball col·laboratiu o la capacitat de resoldre problemes en són algunes de les més importants. Una manera efectiva de desenvolupar-les és a través de l’aprenentatge actiu.

A continuació s’exposen algunes tècniques, que convé associar a objectius concrets, per estimular l’aprenentatge actiu a la classe:

  1. Organitza estones de discussió o d’intercanvi d’opinions.
  2. Deixa estones per al treball en parelles o en petits grups; això possibilita diàlegs productius molt enriquidors.
  3. Utilitza tècniques de Round-robin com per exemple: fer circular un paper en el que cadascú va escrivint una idea o opinió sobre un tema, o apunta una resposta a una pregunta que has formulat inicialment. Finalment es llegeix el què ha posat tothom i es debat.
  4. Fes que dissenyin infografies sobre temes treballats a classe aprofitant les eines gratuïtes que ofereix actualment Internet.
  5. Fes que creïn una pàgina web amb recursos audiovisuals, entrevistes o petits jocs sobre continguts treballats en una o diverses assignatures.
  6. Organitza una petita performance o representació sobre un llibre que s’hagin llegit a classe.
  7. Creeu un relat sobre un tema tractat a classe en el cada alumne/a afegeix un fragment: una persona inicia l’exposició i successivament la resta la van completant.
  8. Introdueix jocs i activitats lúdiques que permetin utilitzar i desenvolupar els aprenentatges adquirits.
  9. Organitza una conversa a partir de frases predeterminades per a estimular la reflexió: “Avui he après…”, “M’ha sorprès que…”, “Ara entenc que…”, etc.
  10. Just abans de finalitzar l’estona de classe fes que els infants pensin i escriguin durant 1 o 2 minuts quins aspectes són els que els han quedat menys clars i quins consideren els més importants. Això aporta un valuós retorn sobre l’efectivitat de la metodologia utilitzada.

Teniu un resum d’aquest post, en aquesta infografia.

Font:  http://www.edudemic.com/active-learning-in-classroom/

Link a la enquesta: Per l'educació responc