15 aspectes clau per potenciar l’aprenentatge a la teva aula

Els infants tenen ganes d’aprendre, mostren bona predisposició cap als aprenentatges, són curiosos i contínuament es plantegen reptes i preguntes. Però a les escoles sovint veiem que els infants s’avorreixen a l’aula, desconnecten amb facilitat i adopten una actitud passiva i distant cap als aprenentatges. Per evitar que això passi, cal potenciar aquestes ganes d’aprendre, motivar-los contínuament i establir un vincle de connexió amb els infants. Per aconseguir-ho és important que tinguem en compte un seguit d’aspectes clau que ens poden ajudar a potenciar l’aprenentatge a la nostra aula.

En aquest article recullo un seguit de premisses que jo contemplo en el meu dia a dia com a mestra i que espero que et puguin ser útils.

Aspectes clau per potenciar l’aprenentatge a la teva aula

1. Desperta la curiositat dels infants, plantejant-los reptes i preguntes i animant-los a resoldre’ls. L’important no és que transmetis el coneixement, sinó que els estimulis a què vulguin descobrir i aprendre.

2. Acompanya/guia els infants en el seu procés d’aprenentatge. Orienta als infants perquè adquireixin la capacitat de construir significat i atribuir sentit sobre els continguts d’aprenentatge.

3. Fomenta l’aprenentatge vivencial, és a dir, s’aprèn vivint, sentint i fent. Potencia una educació activa, vivencial i experiencial.

4. Combina metodologies d’ensenyament- aprenentatge: treball cooperatiu, dinàmiques de grup, visualització de vídeos, treball per racons, ambients, Flipped Classroom, gamificació…

5. Sigues flexible a l’hora de programar i tingues en compte els teus alumnes.

6. Concep l’infant de manera integral. Procura donar una atenció adequada a les necessitats físiques, cognitives, socials i emocionals dels infants.

7. Reforça positivament els infants. Felicita’ls per la feina ben feta, valora el seu esforç i implicació en el procés d’aprenentatge. El reforç positiu és una valuosa eina per  a l’educació.

8. Potencia la creativitat a la teva aula. La creativitat i el pensament creatiu són una part important de l’aprenentatge. Sigues creatiu/a i potencia que els teus alumnes també ho siguin. Els mestres creatius són el millor estímul pels alumnes.

9. Adopta una actitud positiva i ensenya als infants a viure amb optimisme. Transmet vitalitat i energia positiva a les teves classes. Utilitza el sentit de l’humor i l’enginy per motivar els infants a aprendre.

10. Gaudeix ensenyant i aprenent amb els teus alumnes. Promou un aprenentatge bidireccional i participatiu a la teva aula, on els infants puguin interaccionar lliurement.

11. Escolta els infants i adapta’t a les seves necessitats. Negocia amb ells sempre que sigui possible, les imposicions mai són ben rebudes. Escolta les seves propostes i junts podreu aprendre molt.

12. Dóna autonomia als teus alumnes a l’hora de treballar i moure’s dins l’aula/centre. Tenir responsabilitats els omple de satisfacció, els motiva i afavoreix que tinguin un bon comportament.

13. Tingues en compte els interessos dels infants a l’hora de triar les temàtiques que voleu treballar. Els alumnes motivats i implicats tenen moltes més ganes d’aprendre.

14. Crea un bon ambient de treball i convivència a l’aula. És important treballar la cohesió de grup, que regni un ambient de respecte i benestar a l’aula i ensenya als infants a conviure amb harmonia.

15. Integra les noves tecnologies com una eina indispensable per treballar amb els infantsInternet és part de les nostres vides fora de l’aula i també ho ha de ser dins de l’aula.

Aquestes són les premisses que jo contemplo en el meu dia a dia com a mestra i que espero que et puguin ser útils per potenciar l’aprenentatge a la teva aula. En vols afegir alguna? Comparteix-la fent un comentari. Potser t’és útil aquesta infografia de resum.

Aquest post es va publicar originalment a https://natibergada.cat/

Link a la enquesta: Per l'educació responc