Els docents creuen majoritàriament (83%) que expliquen als pares i mares com treballaran a l’aula.

A mesura que s'avança de nivell educatiu, però, s'explica menys: a la primària un 5,2% no hi està d'acord, mentre que a l'ESO són el 17,4%.

“Ara et preguntarem sobre la comunicació entre el teu centre i les famílies. Digue’ns el teu grau d’acord amb les següents frases: Expliquem com treballarem a l’aula: com són les classes, quines activitats fareu. etc.”. Escala de 0 ‘Totalment en desacord’ a 10 ‘Totalment d’acord’.

Categoria: Docents | Edubaròmetre 2

Etiquetes: centre, informació

Link a la enquesta: Per l'educació responc