Què creuen les famílies que l’escola i l’institut han de donar als alumnes?

Les famílies atribueixen a l'escola un treball integral en relació a l'educació, que no inclogui només la formació acadèmica que li és pròpia, sinó també la motivació per aprendre, la creativitat i hàbits de treball i de l'esforç.

Categoria: Famílies | Edubaròmetre 1

Etiquetes: centre, visió

Link a la enquesta: Per l'educació responc