Fins a quin punt el centre del teu fill o filla dona aquestes coses?

Les famílies valoren bé l'assoliment dels objectius per part de l'escola dels seus fills. Tots ells es valoren de manera semblant, tot i que els que tenen una valoració menys positiva són la 'Motivació per aprendre' i la 'Creativitat i sentit crític'.

Categoria: Famílies | Edubaròmetre 1

Etiquetes: centre, visió

Link a la enquesta: Per l'educació responc